Plant Maintenance lze přeložit jako „údržba závodu“, v českém označení často používáme označení jako modul údržby.

SAP PM modul následně dělí svoji funkčnost především na dva hlavní typy údržby. Více se o celém SAP PM modulu můžete dozvědět prostřednictvím našich SAP PM školení.

Plant Maintenance kurzy v naší nabídce

PM

Dva hlavní typy údržby v SAP PM

A) Preventivní údržba

V preventivní údržbě mluvíme o plánování a realizaci servisních zakázek (Maintenance order), které jsou generovány z tzv. Plánů údržby (Maintenance Plans). Více o této funkčnosti můžete dozvědět například v našem SAP školení Preventivní údržba PM40.

V preventivní údržbě tedy figurují tyto základní veličiny:

 • maintenance plan (plán údržby) = transakce IP41 / IP02 / IP10 / IP30
 • maintenance order (servisní zakázka) = transakce IW31 / IW32 / IW38
 • task listy (návody, seznamy operací, které se mají provést) IA05 a další IAxx transakce
 • spouštění a generování plánů = transakce IP10 / IP30
B) Korektivní / Všeobecná údržba

U korektivní údržby mluvíme především o tom, že se nějaký stroj nebo zařízení rozbilo a je nutné je opravit. Teď hned, nebo co nejdříve, aby nám nebrzdilo výrobu.

Především v automotive prostředí, kde výpadky linky znamenají obrovské náklady a penále zákazníkům, jsou nároky na tento typ údržby enormní. Zatímco v preventivní údržbě se soustředíme na pečlivé plánování a generování zakázek například na rok dopředu, v korektivní údržbě je důležité rychlé a snadné vytvoření servisní zakázky a případně výdej náhradního dílu ze skladu.

SAP PM Controlling

Nad oběma typy údržby nám následně vzniká velké množství dat a informací, které můžeme v přesahu do SAP CO (Controlling modulu) kontrolovat a vyhodnocovat.

Jako vedoucí údržby nebo manažer pro Plant Maintenance ve společnosti pak máte různé možnosti, jak data sledovat. Velmi časté je sledování například tzv. Breakdowns (přerušení chodu stroje), nebo tzv. Root Cause (zdroj vzniku závady).

  Formulář pro zájemce o služby digitalizace a SAP

  O co máte zájem? Můžete vybrat víc možností

  Nejnovější příspěvky

  Newsletter