Migrace systémů může připomínat náročnou šachovou partii, kde každý tah musí být promyšlený s ohledem na současný stav, budoucí cíle a dostupné zdroje vaší organizace. Zvlášť v případě přechodu na nejnovější technologie, jako je SAP S/4HANA, je klíčové vybrat správný migrační scénář, který zohledňuje všechny aspekty – od efektivity a rychlosti po inovace a přístupnost. Pojďme se podrobně podívat na to, jak vybrat migrační scénář, který nejlépe odpovídá potřebám vaší organizace.

Efektivita a rozhodování

Výhody: Správný migrační scénář maximalizuje efektivitu tím, že minimalizuje přerušení běžného provozu a využívá předchozí investice do IT infrastruktury. Například, volba mezi „brownfield“, „greenfield“ nebo „bluefield“ migrací závisí na tom, zda chcete upgradovat stávající systém, implementovat úplně nový systém nebo kombinovat oba přístupy.

Příklad z praxe: Firma, která chtěla rychle přejít na SAP S/4HANA bez rekonfigurace celého systému, zvolila brownfield migraci, což jim umožnilo ušetřit čas a náklady na implementaci.

Nevýhody jako příležitosti: Vyšší počáteční náklady na greenfield migraci mohou být vnímány jako nevýhoda, ale představují příležitost k úplnému přepracování procesů a optimalizaci operací, což může vést k významným dlouhodobým úsporám a zvýšení efektivity.

Rychlost a inovace

Výhody: Rychlá migrace umožňuje organizacím rychleji využívat nové funkce systému a získat konkurenční výhodu. Inovativní nástroje a strategie mohou zrychlit migrační proces a zároveň zvýšit úspěšnost implementace.

Příklad z praxe: Společnost, která použila automatizované skripty a testovací nástroje během migrace, výrazně zkrátila čas potřebný pro dokončení projektu a snížila možnost lidských chyb.

Nevýhody jako příležitosti: Možné zpoždění kvůli technologickým výzvám může vést k revizi a zlepšení migrační strategie, což umožňuje implementaci nejnovějších inovací, které mohou přinést další zlepšení efektivity.

Přístupnost a produktivita

Výhody:Efektivně zvolený migrační scénář zvyšuje přístupnost systému pro všechny uživatele a maximalizuje produktivitu tím, že zlepšuje uživatelské rozhraní a funkcionalitu. Přechod na SAP S/4HANA často zahrnuje implementaci SAP Fiori, které poskytuje lepší uživatelské prostředí.

Příklad z praxe: Organizace, která integrovala SAP Fiori během své migrace, zaznamenala výrazně rychlejší adaptaci uživatelů díky intuitivnějšímu a přizpůsobenějšímu rozhraní.

Nevýhody jako příležitosti: Počáteční odpor uživatelů k novému systému může být obrácen na výhodu prostřednictvím školení a podpůrných programů, které zvyšují uživatelské pohodlí a zároveň posilují bezpečnostní povědomí.

Závěr

Vybrat správný migrační scénář pro vaši organizaci je klíčovým krokem k zajištění, že migrace bude hladká, efektivní a přinese očekávané výhody. Každý scénář přináší různé výzvy, ale také příležitosti. Důležité je provést důkladnou analýzu vašich potřeb, dostupných zdrojů a dlouhodobých cílů, abyste mohli učinit informované rozhodnutí, které nejlépe vyhoví vaší organizaci. Naše týmy jsou zde, aby vám pomohly s každým krokem na vaší cestě migrace, od počátečního plánování až po úspěšné spuštění a optimalizaci vašeho nového systému SAP.

    Formulář pro zájemce o služby digitalizace a SAP

    O co máte zájem? Můžete vybrat víc možností

    Nejnovější příspěvky

    Newsletter