SAP Audit & Benchmark

Získejte optimální výkon pro váš SAP systém s naším auditem a benchmarkem!

Mimo jiné získáte top 5 nejdůležitějších bodů, které je třeba zlepšit.

Můžete si vybrat, zda těchto top 5 je za celý SAP nebo za vybraný modul SAP (například si vyberete SAP PP audit, nebo SAP PM Audit).

Získáte od nás seznam všech akcí, které můžete v SAP zlepšit a díky tomu si udělat život s SAP příjemnější, rychlejší a efektivnější. Pozitivně se to pak odrazí na spokojenosti uživatelů SAP a jejich výkonu. Od nás obdržíte i konkrétní návrhy co, kde a jak udělat.

Co je součástí dodání?

Zkontrolujeme několik stovek nastavení a procesů ve vašem systému SAP. Na základě toho obdržíte mapu svého SAP, bílé oblasti, chybějící procesy.

Obdržíte také:

a) Benchmark se standardem SAP
b) Benchmark s průměrem vašeho odvětví

 

Benchmark se standardem SAP

Systém SAP poskytuje už ve svém základu velmi široký záběr procesů. Porovnáváme ve vašem SAP, jaké procesy využíváte a zda jsou nahrazovány například MS Excelem nebo papírem. Pomůžeme vám tyto procesy zjednodušit a dostat do SAP.

Benchmark s průměrem vašeho odvětví

Chcete vědět, jak si stojíte oproti průměrnému nastavení a používání SAP ve vašem odvětví? Uvidíte možnosti, které jsou běžné na trhu a jsou běžně používány. Můžete je následně začít používat také.

Best-Practicies vašeho odvětví

Lámete si už delší dobu, jak vyřešit ten nebo ten proces. Jak nastavit nebo uvést do praxe? Ukážeme vám nejlepší zkušenosti, nastavení a procesy z oboru.

Audit a benchmark dle best practices

Audit SAP zlepšuje bezpečnost, efektivitu a soulad systému SAP v organizaci. Benchmarking SAP srovnává provoz s průmyslovými standardy, což umožňuje optimalizaci procesů, snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost. Oba procesy přispívají ke zlepšení výkonu SAP a využití investice.

Příklady z auditů, benchmarků a best practice

Studie se zaměřují na integraci papírových procesů do SAP pro zvýšení efektivity, optimalizaci výrobních a údržbových činností skrze SAP moduly PP a PM pro lepší plánování a sledování, a vylepšení reporting a analýz s využitím SAP BI. Cílem je automatizace, digitalizace a zlepšení rozhodovacích procesů, což vede k vyšší transparentnosti a výkonnosti podnikových operací.

Integrace Procesů a Eliminace Papírové Dokumentace

Jak ušetřit na papíru v továrně.

Studie analyzuje a navrhuje integraci papírových a Excel procesů do SAP, zaměřuje se na automatizaci a digitalizaci pro zvýšení efektivity a transparentnosti. Chci si to přečíst.

Optimalizace Řízení Výroby a Údržby

Jak mít nepřetržitý provoz 24/7/365.

Zaměřuje se na zefektivnění procesů výroby a údržby pomocí SAP modulů PP a PM, s cílem aktualizovat postupy a integraci pro lepší plánování a analýzu. Chci si to přečíst.

Zlepšení Reporting a Analýz Pro Podporu Rozhodování

Umět se správne rozhodnout je klíč.

Studie zkoumá využití SAP BI pro lepší reporting a analýzy, podporuje strategické rozhodování a identifikuje oblasti pro zlepšení výkonnosti. Chci si to přečíst.

    Stáhněte si naši aktuální brožuru

    Zadejte svou firemní e-mailovou adresu kam vám pošleme naši aktuální prezentaci