SAP Support

Kompletní SAP podpora

Včetně detailní implementace SAP systémů přizpůsobených specifickým obchodním potřebám, což vede ke zvýšení efektivity a optimalizaci procesů. Zajišťujeme průběžnou správu a údržbu SAP systémů, zabezpečení a optimalizaci výkonu, aby byly vaše systémy stále stabilní a bezpečné. Naši konzultanti nabízejí hloubkové analýzy a optimalizaci vašich procesů, což přináší zlepšení rozhodovacích procesů a celkové efektivity.

Špičková technická podpora

Naše podpora pro SAP systémy je k dispozici 24/7, zabezpečujeme rychlou a efektivní reakci na jakékoliv dotazy nebo problémy. Nabízíme personalizované podpůrné služby, včetně telefonického poradenství a dálkového přístupu, což zajišťuje, že váš systém je vždy aktuální a bezpečný. Naším cílem je nejen řešit akutní problémy, ale také předcházet potenciálním komplikacím skrze preventivní opatření a údržbu. S naší expertní podporou můžete využívat vaše SAP řešení s jistotou, soustředit se na vaše obchodní cíle a mít jistotu, že vaše systémy jsou v nejlepších rukou.

Potřebuju rychlou pomocDlouhodobá správa SAP

Vynikající znalosti SAP modulů a hluboká expertíza v ABAP programování

Specializujeme se na přizpůsobení SAP řešení, aby dokonale vyhovovala unikátním obchodním procesům každého klienta, čímž posilujeme jejich obchodní operace a podporujeme růst. Naším cílem je maximálně využít vaši investici do SAP, zajišťujeme, že vaše systémy jsou nejen efektivně implementovány, ale také plně v souladu s vašimi obchodními cíli. S námi získáte přístup k nejnovějším technologiím a inovacím v SAP, což vám umožní dosáhnout strategického úspěchu a dlouhodobého růstu.

SAP Financial Accounting (FI)

Modul FI je základem pro všechny ostatní účetní a finanční operace v SAP. Umožňuje správu finančních záznamů v souladu s mezinárodními standardy a je základem pro další účetní a finanční operace.

Pomoc s modulem

SAP Controlling (CO)

CO je modul pro vnitropodnikové účetnictví a řízení nákladů. Pomáhá firmám monitorovat a řídit jejich náklady a funguje v těsné spolupráci s modulem FI.

Pomoc s modulem

SAP Sales and Distribution (SD)

Modul SD řeší všechny aspekty prodeje, včetně nabídek, objednávek, fakturace a odesílání. Je to klíčový modul pro podniky, které se zabývají prodejem zboží a služeb.

Pomoc s modulem

SAP Materials Management (MM)

MM zahrnuje řízení materiálů a zásob, nákup, řízení zásob, hodnocení dodavatelů a nákupní objednávky. Je nezbytný pro organizace, které chtějí efektivně spravovat své dodavatelské řetězce.

Pomoc s modulem

SAP Human Capital Management (HCM)

HCM je komplexní řešení pro správu lidských zdrojů, včetně náboru, správy výkonnosti, odměňování, osobního rozvoje a učení.

Pomoc s modulem

SAP Production Planning (PP)

PP podporuje plánování výroby výrobků a správu výrobních procesů. Je zásadní pro výrobní podniky, které potřebují koordinovat svou výrobu, plánování a skladování.

Pomoc s modulem

SAP Plant Maintenance (PM)

PM se zaměřuje na údržbu zařízení a strojů, plánování údržby a sledování stavu zařízení.

Pomoc s modulem

SAP Quality Management (QM)

QM podporuje řízení kvality výrobních procesů, od plánování kvality a kontroly po správu neshod.

Pomoc s modulem

SAP Supply Chain Management (SCM)

SCM pomáhá podnikům efektivně spravovat své dodavatelské řetězce, od plánování a provozu po výkon a sledování.

Pomoc s modulem

Komplexní podpora při implementaci SAP

Důkladné plánování, personalizace a bezproblémový roll-out. Zajistíme, že nové systémy jsou plně integrované do vašich procesů. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a hlubokým znalostem SAP garantujeme, že implementace proběhne hladce a efektivně, minimalizujeme přerušení vašeho provozu a zrychlíme dosažení návratnosti investic. Naším cílem je poskytnout vaší firmě stabilní a bezpečný SAP systém, který podporuje vaše obchodní cíle a zvyšuje vaši konkurenční výhodu. S naší podporou získáte nejen technologické řešení, ale strategického partnera, který je zavázán k vašemu dlouhodobému úspěchu.

Přechod z R3 na S4

Komplexní podpora při přechodu z SAP R3 na S4 HANA, což umožní vaší společnosti využít pokročilé funkce pro lepší správu dat a optimalizaci procesů. S naší pomocí získáte přístup k modernějším nástrojům a technologiím, které zvýší efektivitu a zjednoduší rozhodovací procesy. Naše odborné znalosti a zkušenosti zajistí hladký přechod bez zbytečných přerušení vašeho podnikání. S námi se můžete spolehnout na rychlou adaptaci na novou platformu S4 HANA a na posílení vaší konkurenční pozice na trhu.
Více o přechodu se SAP R3 na S4

SAP Roll-out

Profesionální služby pro SAP roll-out, což vaší společnosti umožní rychle a efektivně rozšířit existující SAP řešení na nové lokality či divize. Naše týmy jsou vybaveny hlubokými znalostmi a zkušenostmi potřebnými k zajištění hladkého a koordinovaného zavádění, respektující specifika lokálních trhů a regulací. Zaručujeme vám přizpůsobený přístup, který zohledňuje unikátní potřeby a cíle vaší organizace, což zajišťuje maximální využití investic do SAP. S naší podporou dosáhnete sjednoceného, efektivního a konkurenceschopného řízení podnikových procesů napříč všemi vašimi operacemi.
Více o SAP Roll-out

Nasazení SAP

Specializujeme se i na nasazení SAP "na zelené louce", což vaší společnosti umožní začít s nejmodernějšími ERP řešeními od základu. Náš přístup zajišťuje kompletní analýzu vašich podnikových potřeb a navrhování systému SAP, který je plně přizpůsoben specifikům vašeho podnikání. Díky naší expertize v implementaci SAP od nuly získáte efektivní, škálovatelné a budoucnosti odolné řešení, které podpoří růst a inovace ve vaší organizaci. Naše týmy vás provedou celým procesem, od plánování přes realizaci až po podporu po spuštění, aby bylo zajištěno, že nový systém bude plně v souladu s vašimi obchodními cíli a přinese očekávanou hodnotu.
Více o nasazení SAP

SAP Optimalizace a Audit SAP

jsou klíčové pro zvýšení výkonu vašeho systému a zajištění jeho souladu s nejnovějšími standardy a praktikami. Naše optimalizační procesy identifikují a řeší potenciální slabiny ve vašem SAP řešení, zatímco audit hodnotí efektivitu, bezpečnost a compliance vašeho systému. Díky kombinaci těchto služeb získáte nejen detailní přehled o stavu vašeho systému, ale také praktické doporučení pro jeho zlepšení a optimalizaci. Naše cílená podpora vám pomůže maximalizovat ROI vašeho SAP řešení a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost a efektivitu.

Optimalizace

Optimalizace výkonu a správy dat

Nabízíme služby zaměřené na zlepšení výkonu systému SAP tím, že analyzujeme a optimalizujeme procesy správy dat. Naše řešení zahrnují kompresi dat, archivaci zastaralých informací a optimalizaci databázových indexů, což vede ke snížení doby odezvy a zvýšení celkové rychlosti a efektivity systému.

Audit

Audit bezpečnosti a compliance

Provádíme důkladný audit bezpečnostních nastavení a compliance vašeho SAP systému, identifikujeme potenciální rizika a slabiny. Naše služby zahrnují analýzu přístupových práv, kontrolu konfigurace bezpečnosti a hodnocení souladu s interními i externími předpisy. Poskytujeme doporučení pro zabezpečení vašeho systému proti vnějším i vnitřním hrozbám a zajištění souladu s právními normami.

Optimalizace

Optimalizace procesů a integrace:

Specializujeme se na analýzu a optimalizaci podnikových procesů v rámci vašeho SAP systému, aby byly efektivnější a lépe integrované s ostatními systémy a aplikacemi ve vaší organizaci. Nabízíme redesign procesů pro zvýšení produktivity, snížení manuálních chyb a zlepšení toku informací mezi odděleními. Naše služby zahrnují také implementaci nejnovějších SAP modulů a technologií pro rozšíření funkčnosti systému a zlepšení jeho integrace s cloudovými službami a externími aplikacemi.

    Stáhněte si naši aktuální brožuru

    Zadejte svou firemní e-mailovou adresu kam vám pošleme naši aktuální prezentaci