SAP Audit & Benchmark

Dostaňte ze SAP maximum. Identifikujte slabé miesta nastavenia, chýbajúce dáta a procesy.

Top 5 doporučení

Okrem iného získate top 5 najdôležitejších bodov, ktoré (a ako) je potrebné zlepšiť. Môžete si vybrať, či týchto top 5 je za celý SAP alebo za vybraný modul SAP (ako napríklad SAP PP audit, alebo SAP PM Audit)

Získate zoznam všetkých akcií, ktoré môžete v SAP zlepšiť a vďaka tomu si urobiť život s SAP príjemnejším, rýchlejším a efektívnejším. Pozitívne sa to potom odrazí na spokojnosti užívateľov SAP a ich výkonu.

Chcem SAP audit

Čo je súčasťou dodávky

Skontrolujeme niekoľko stoviek nastavení a procesov vo vašom SAP systéme. Na základe toho dostanete mapu svojho SAP, biele oblasti, chýbajúce procesy.

Dostanete tiež:

a) Benchmark so štandardom SAP
b) Benchmark s priemerom vášho odvetvia

Benchmark so štandardom SAP

Systém SAP poskytuje už vo svojom základe veľmi široký záber procesov. Vo vašom SAP porovnávame aké procesy využívate a či sú nahradzované napríklad MS Excelom alebo papierom. Pomôžeme vám tieto procesy zjednodušiť a dostať do SAP.

Benchmark s priemerom vášho odvetvia

Chcete vedieť, ako si stojíte oproti priemernému nastaveniu a používaniu SAP vo vašom odvetví? Uvidíte možnosti, ktoré sú bežné na trhu a sú bežne používané. Môžete ich následne začať používať tiež.

Best practices vášho odvetvia

Lámete si už dlhšiu dobu hlavu, ako vyriešiť ten alebo ten proces. Ako ho nastaviť alebo uviesť do praxe? Ukážeme vám najlepšie skúsenosti, nastavenia a procesy z odboru.