SAP S/4 HANA je nejen software, ale revoluce v digitálním podnikání. Tento moderní podnikový zdrojový plánovací systém (ERP) přináší společnostem novou úroveň agilnosti a možnosti, které předtím byly neuskutečnitelné. Ať už jste profesionál pracující na podpoře SAP nebo na SAP projektech, jistě oceníte, co vše S/4 HANA nabízí. Podívejme se podrobněji na jeho klíčové vlastnosti a jejich praktické využití, zejména z finančního, časového a uživatelského hlediska.

Efektivita a rozhodování

SAP S/4 HANA umožňuje firmám transformovat své finanční procesy a zvýšit efektivitu na mnoha úrovních. Díky integrovaným funkcím, jako je „Universal Journal“, je možné eliminovat redundanci dat a zjednodušit finanční operace. Představte si situaci, kde finanční údaje již nejsou izolované v různých systémech, ale jsou centralizovaně dostupné v reálném čase. To umožňuje manažerům rychleji a přesněji rozhodovat, což vede k lepšímu využití zdrojů a zvýšení ziskovosti.

Příklad z praxe:
V jedné nadnárodní společnosti vedla implementace SAP S/4 HANA k redukci doby uzávěrky měsíčního účetnictví z 10 dnů na 3 dny, což značně zlepšilo časovou efektivitu a přesnost finančních reportů.

Rychlost a inovace

Rychlost je v dnešním rychlém světě obchodu klíčová. SAP S/4 HANA je postaven na in-memory databázové platformě HANA, což umožňuje provádět analýzy a transakce v zlomku času, který byl dříve potřebný. Tento nárůst rychlosti umožňuje firmám nejen rychleji reagovat na tržní změny, ale také podporuje inovace tím, že umožňuje experimentovat s novými business modely bez významného dopadu na denní operace.

Příklad z praxe:
Telekomunikační společnost po migraci na SAP S/4 HANA dokázala zkrátit čas potřebný pro zpracování velkých objemů dat o 70%, což jí umožnilo rychleji uvádět nové produkty na trh.

Uživatelské hledisko: Přístupnost a produktivita

Jedním z největších přínosů SAP S/4 HANA je zlepšení uživatelského rozhraní díky SAP Fiori. Toto moderní a intuitivní rozhraní značně zjednodušuje každodenní práci uživatelů tím, že jim poskytuje personalizované a role-specifické zobrazení, které zvyšuje jejich produktivitu a uspokojení. Přístup k důležitým informacím a úlohám je rychlejší a jednodušší, což eliminuje potřebu procházet složité menu a zvyšuje efektivitu práce.

Příklad z praxe:
Výrobní společnost zaznamenala po implementaci SAP Fiori 30% zvýšení produktivity u svých zaměstnanců, protože měli rychlejší přístup k nejčastěji používaným funkcím a reportům.

Závěr

SAP S/4 HANA není jen další ERP systém, je to krok do budoucnosti. Přechod na SAP S/4 HANA může přinést výzvy, jako jsou počáteční náklady na implementaci a potřeba školení zaměstnanců, ale tyto „nevýhody“ lze považovat za investice do dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Každá z těchto investic se může stát příležitostí pro inovace a zlepšení.

Ať už jste na začátku cesty k migraci nebo již prozkoumáváte pokročilé možnosti SAP S/4 HANA, je důležité si uvědomit, že výhody výrazně převažují počáteční náklady a výzvy. Jako profesionálové v oblasti SAP supportu a projektů máte příležitost vést své organizace k novým výšinám efektivity a inovace.

    Formulář pro zájemce o služby digitalizace a SAP

    O co máte zájem? Můžete vybrat víc možností

    Nejnovější příspěvky

    Newsletter