PBS INDUSTRY, a.s. je dynamicky se rozvíjející kvalitní výrobce i dodavatel produktů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti energetických a teplárenských celků. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s profesionálním přístupem k zákazníkům, vybavenými moderní technikou.

PBS Industry (První Brněnská Strojírna) je velká výrobní společnost využívající ERP informační systém SAP R/3 v. 4.7.
Tento systém je ve společnosti již několik let naimplementován a funkční s využitím všech dostupných modulů. Znamená
to tedy, že pokrývá procesy od nákupu a logistiky (MM), přes plánování výroby (PP) až po Finance a Controlling (FI-CO)
a Personalistiku (HR).

V takovéto rozsáhlé funkčnosti informačního systému vzniká hodně prostoru pro vylepšení nastavení systému SAP R/3
a i pro školení uživatelů systémů – ať už se jedná o klíčové uživatele (Key Users) nebo koncové uživatele (End Users).
Proto v této společnosti provádíme Audit SAP R/3 a hledáme tyto možnosti. Audit implementovaného SAP R/3 této velikosti časově zabere jeden měsíc.

 

Auditované moduly:

  • MM (Physical flow, Purchasing, Material management)
  • PP (Production Planning)
  • SD (Sales and Distribution)
  • PM (Plant Maintenance)
  • PS (Project System)
  • FI (Finance)
  • CO (Controlling)
  • HR (Human resources)

Nejnovější příspěvky

Newsletter