WM40 | Dlhodobé procesy vo Warehouse Managemente

Obsah SAP kurzu WM40 | Dlhodobé procesy vo Warehouse Managemente

1. Skladovacie štruktúry a kmeňové dáta
– Rozlíšenie SAP a Warehouse Managementu
– Načrtnutie organizačnej štruktúry
– Údržba kmeňových dát pre SAP WM

2. Základné procesy v SAP WM
– Spracovanie prijatého tovaru
– Spracovanie tovaru pre prepravu

3. Warehouse monitoring
– Správa skladu
– Popis rámca rádiovej frekvencie

4. Dalšie funkcie v SAP WM
– Kontrola skladov
– Využívanie sériových čísel
– Spracovanie dávok
– Mapovanie procesov kontroly kvality
– Uplatnenie služieb s pridanou hodnotou

5. Organizácia skladov
– Vedenie skladových miest
– Využitie metódy doplňovania
– Vykonávanie fyzickej inventúry

6. Optimalizácia zdrojov
– Aplikácia Wave mangement
– Aplikácia Labor Managementu
– Procesy zásobovania výroby
– Procesy prijatia očakávaného tovaru
– Použitie Cross Docking

7. Skladové rozšířenie
– Plánováne prepravy a príjmu produktov
– Controling MFS (Material Flow System)

8. Riešenie SAP WM
– Urýchlenie realizačných procesov

9. Kombinácia prichádzajúcich a odchádzajúcich procesov
– End-to-end procesy SAP WM

 

Informácie o kurzu WM40 | Dlhodobé procesy vo Warehouse Managemente

 • Úroveň obtiažnosti: základný aj pokročilý
 • Forma kurzu: skupinový aj individuálny
 • Typ kurzu: prezenčný
 • Dĺžka kurzu: 2 dni (= 12 hodín)
 • Jazyk výuky: slovenský/český
 • Lektor kurzu: Vladimír Linda
 • Termín kurzu: na vyžiadanie
 • Cena kurzu: na vyžiadanie

 

Školenie je možné uskutočniť na niektorej z našich školiacich pobočiek (Praha, Brno, Třebíč, Bratislava) alebo priamo v priestoroch vašej spoločnosti. Termín školenia je možné maximálne prispôsobiť vašim časovým možnostiam. V cene školenia je zahrnutý aj prístup do testovacieho SAP, školiaca dokumentácia pre všetkých účastníkov v tlačenej či elektronickej podobe a certifikát, ktorý účastníci dostanú po absolvovaní kurzu.


Referencie: školenie modulu WM

warehouse management

  Formulář pro zájemce o služby digitalizace a SAP

  O co máte zájem? Můžete vybrat víc možností