SAP PM70 | Cyfryzacja procesów utrzymania ruchu we współpracy z oprogramowaniem SAP

Utrzymanie ruchu jest jednym z kluczowych działów firmy i jest ściśle
związane z produkcją. W ramach kursu SAP PM70 omówimy planowanie i
przeprowadzanie utrzymania ruchu w SAP, włącznie z możliwościami
rozszerzeń.

Program kursu SAP PM70 | Cyfryzacja procesów utrzymania ruchu we współpracy z oprogramowaniem SAP:

  • Sposoby planowania utrzymania ruchu i zarządzania nim – trendy w cyfryzacji i mobilności utrzymania ruchu, optymalizacja dla pracowników UR, dane w czasie rzeczywistym.
  • Współpraca zewnętrznych aplikacji z SAP-em – wykorzystanie danych z SAP-a i ich synchronizacja.
  • Możliwość planowania prac w ramach utrzymania ruchu – monitorowanie zleceń online, planowanie na podstawie kompetencji techników UR, utrzymanie korekcyjne i prewencyjne.
  • Predykcyjne utrzymanie ruchu – gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, powiązanie z zewnętrznymi aplikacjami.

Przykład aplikacji współpracującej z SAP-em: oprogramowanie Productoo

  • Rozwiązania globalne aplikacje są dostępne we wszystkich światowych językach.
  • Dane przenoszone są w czasie rzeczywistym.
  • Aplikacje można powiązać z dowolnym systemem ERP (SAP, Infor, Epicor itp.).
  • Przyjazne dla użytkownika, intuicyjne i proste w obsłudze – sterowanie na ekranie dotykowym, przy użyciu techniki przeciągnij i upuść.

Productoo – Maintenance Control

Maintenance Control
Aplikacja przeznaczona do utrzymania urządzeń produkcyjnych i nieprodukcyjnych, zapewniająca również koordynację pracowników wykonujących przeglądy na tych urządzeniach.

Productoo – Factory Cockpit

Factory Cockpit
Aplikacja dająca wgląd w bieżący stan wszystkich czynności w całym
zakładzie produkcyjnym.

Referencje: kurs SAP PM

automotive companies